Trochu teorie
MALÉ ABC TRANSFORMÁTORŮ

MALÉ ABC TRANSFORMÁTORŮ

Připojený výkon

Udává se vždy hodnota zdánlivého výkonu ve VA při cosφ =1 nebo činný výkon ve W nebo kW a cosφ připojeného stroje. Výpočet pro jednofázový transformátor: P=U.I/cosφ, pro třífázový transformátor: P=U.I.√3 /cosφ.

Jištění

Primární vinutí (pokud je to nutné) vybavit pomalými pojistkami o hodnotě 1,5 až 2 násobek jmenovitého proudu. Sekundár se jistí vždy na jmenovitý proud (nutno zohlednit záběrový proud spotřebiče např. u motorů)

Celý článek...
 
Ztráty a tepelná bilance transformátorů

Všeobecně

Transformátor představuje zařízení pro přenos energie, při čemž je energie přenášena ze vstupního (primárního) vinutí do výstupního (sekundárního) vinutí přes magnetické jádro. Přijatá energie střídavého proudu je předávána ve formě střídavého magnetického toku do feromagnetického jádra. Odtud se díky změnám velikosti a směru indukuje napětí do sekundárního vinutí. Při tom vznikají ve vinutí a v jádru ztráty, které ovlivňují účinnost a výkon transformátoru.

Celý článek...